W ramach prowadzonej działalności nasze Kancelarie oferuję:

kancelaria_radcow_zdj

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • prowadzenie działań windykacyjnych
  • sporządzanie projektów umów
  • udział w negocjacjach i rozmowach handlowych
  • przygotowywanie audytów prawnych
  • zastępstwo procesowe
  • stałą obsługę prawną przedsiębiorców
  • wykonywanie zleceń indywidualnych

Nasze Kancelarie oferują:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie opinii prawnych
- prowadzenie działań windykacyjnych
- sporządzanie projektów umów
- udział w negocjacjach i rozmowach handlowych
- przygotowywanie audytów prawnych
- zastępstwo procesowe
- stałą obsługę prawną przedsiębiorców
- wykonywanie zleceń indywidualnych

 

kirp_logo

 

KANCELARIE
RADCÓW PRAWNYCH
Jacek Hajduk       Dominik Matliński

ul. Reja 8/3, 65-076 Zielona Góra

tel. 68 32434 20, tel./fax 68 324 34 23
e-mail: jacek.hajduk@wp.pl
e-mail: dmatlin@interia.pl

www.prawnikzielonagora.pl