Świadczymy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

kancelaria_radcow_zdj2

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo podatkowe
 • prawo przewozowe
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo antymonopolowe
 • prawo celne
 • prawo autorskie
 • prawo spółdzielcze
 • prawo z zakresu własności lokali
 • prawo administracyjne,w tym:
  • prawo ochrony środowiska
  • prawo zamówień publicznych
  • zagospodarowanie przestrzenne
  • prawo budowlane

Nasze Kancelarie oferują:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie opinii prawnych
- prowadzenie działań windykacyjnych
- sporządzanie projektów umów
- udział w negocjacjach i rozmowach handlowych
- przygotowywanie audytów prawnych
- zastępstwo procesowe
- stałą obsługę prawną przedsiębiorców
- wykonywanie zleceń indywidualnych

 

kirp_logo

 

KANCELARIE
RADCÓW PRAWNYCH
Jacek Hajduk       Dominik Matliński

ul. Reja 8/3, 65-076 Zielona Góra

tel. 68 32434 20, tel./fax 68 324 34 23
e-mail: jacek.hajduk@wp.pl
e-mail: dmatlin@interia.pl

www.prawnikzielonagora.pl